Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archeologové na Vladaři

20. 10. 2010

Archeologové zkoumají hradištěVLADAŘ/ŽLUTICE - Podobně jako v uplynulých letech, také letos pokračuje na hradišti Vladař u Žlutic archeologický výzkum. Na něm se podílí Archeologický ústav v Praze, katedra archeologie Západočeské univerzity v Plzni, Krajské muzeum v Karlových Varech a Občanské sdružení Vladař na ochranu a výzkum archeologických lokalit.


Zatímco v minulých letech se archeologové soustředili především na akropoli hradiště, letos se věnují především předhradí rozsáhlého areálu o celkové rozloze přes sto hektarů. Co zkoumají badatelé na Vladaři, na to jsme se zeptali archeologa Mgr. Jiřího Klsáka: „Hradiště, jehož historie sahá až do období tisíc let před naším letopočtem, je již řadu let v centru pozornosti odborníků.

Kromě archeologů zde například zkoumal mezinárodní tým archeobotaniků jednotlivé sedimentální vrstvy v uměle vytvořené vodní nádrži na akropoli. My se nyní zaměřujeme na předhradí, kde průzkumnými vrty zjišťujeme hloubky, ve kterých by se mohly nacházet tzv. kulturní vrstvy. Zatím jsme v hloubce více než jeden metr objevili keramické střepy z doby halštatské - staré zhruba osm set let před naším letopočtem.“ Archeologové poukazují na fakt, že se na tak rozlehlém hradišti doposud nepodařilo najít žádné hroby ani kosterní ostatky nebo žárové pohřebiště.

Také to je předmětem jejich zájmu. „Je pravda, že archeologické výzkumy na Vladaři nepřinesly zatím hmatatelný důkaz o jakýchkoliv pohřbech. Nejbližší pohřebiště je velice známý Hrádek u Manětína, kde v minulém století odhalili archeologové více než dvě stě hrobů z keltského období. Také proto je pohřebiště na Vladaři výzvou pro badatele,“ řekl Mgr. Jiří Klsák.

------------------------------------------------------------------------
Článek z 8.7.2007

Už více než šest let probíhá na hradišti Vladař u Žlutic systematický archeologický výzkum. Tři spolupracující badatelské týmy (Archeologický ústav v Praze, katedra archeologie Západočeské univerzity v Plzni a Krajské muzeum v Karlových Varech s Občanským sdružením Vladař na ochranu a výzkum archeologických lokalit) postupně odkrývají mozaiku rozsáhlého komplexu hradiště, jehož historie sahá až do doby tisíc let před naším letopočtem!

V uplynulých letech zde archeologové našli zajímavý nálezový materiál v podobě keramických střepů, uhlíků a zvířecích kostí, zkoumali průřez opevňovacím valem a provedli důkladnou sondu v uměle vybudované vodní nádrži na akropoli.

Nyní však tým OS Vladař pod vedením archeologa Mgr. Jiřího Klsáka provedl zásadní objev – v sondě na předhradí hradiště objevil v hloubce necelých dvou metrů zachovalé dřevěné konstrukce! „To jsme nečekali,“ přiznal Jiří Klsák. „Prvním překvapením je hloubka nálezu a druhým překvapením skutečnost, že se dřevěná konstrukce zatím neidentifikovatelné stavby zachovala v dobrém stavu i po tak dlouhé době.“ Podle Jiřího Klsáka je hloubka nálezu způsobená zřejmě pozdějšími úpravami terénu.

Výtečnou konzervaci nálezu způsobily vlhké jílové vrstvy, ve kterých jsou trámy a dřeva dobře izolovány od jakýchkoliv povětrnostních vlivů. Vzorky zuhelnatělých dřevin už badatelé odeslali na rozbor do Archeologického ústavu, aby zde radiokarbonovou metodou C14 zjistili, ze které doby dřevěná konstrukce pochází. Podle doprovodných nálezů keramických střepů se však zdá, že by mohlo jít o dobu halštatskou, tedy někdy kolem roku 500 před naším letopočtem!

------------------------------------------------------------------------

Článek z 6.8.2007

Žluticko/Vladař : Přesně za týden se sejde konsilium archeologů. Téma: nález na Vladaři

 

Komise odborníků se sejde, aby posoudila další postup archeologických prací na stolové hoře Vladař u Žlutic. Uvedl to vedoucí archeologického výzkumu této lokality, karlovarský archeolog Jiří Klsák. Průzkum odborníci v této lokalitě provádějí už několikátý rok. Letos podle různých indicií zajímavé objevy očekávali. Fragmenty dřevěných konstrukcí, které byly odkryty, by však z archeologického hlediska mohly být natolik zásadní a zajímavé, že je nyní potřeba další postup prací zkonzultovat s dalšími znalci v oboru. „Svolali jsme odbornou komisi na posouzení situace a dalších kroků na 13. srpna,“ pokračuje Jiří Klsák.Vtuto chvíli se přesně neví ani to, zda odhalená dřeva pocházejí z období keltského osídlení lokality či z dřívější nebo naopak pozdější doby.

------------------------------------------------------------------------

Žlutice : Dřevo z Vladaře už zkoumají vědci

článek ze čtvrtka 6.9.2007
 

Od úterka do čtvrtka tohoto týdne vyzvedávají archeologové na sondě v předpolí hradiště Vladař u Žlutic dřevěné konstrukce. Ty byly objeveny v překvapivě zachovalém stavu v hloubce dvou metrů. Archeologická komise, která se na místě sešla před několika dny, rozhodla o vyjmutí dřev s cílem zjistit, z jaké doby konstrukce pochází. Většina expertů se kloní k názoru, že jde o zbytky objektu z doby pravěké, zhruba 2500 let staré. Nově se však objevil i názor, že by mohlo jít o takzvaný haltýř, tedy jakýsi usměrňovač toku vody, který se používal v pozdním středověku. Jasno přinese až dendrologický rozbor vyzvednutých dřev a přesnější datování vzorků rozboru uhlíků metodou C14.

------------------------------------------------------------------------

 

Žlutice : Archeologové se vrací na Vladař

článek z 6. 10. 2007
 

Pravěké hradiště na stolové hoře Vladař u Žlutic o tomto víkendu opět ožívá přítomností archeologů.

Na sondě u rybníka v areálu dětského tábora na severním úpatí hory zde budou pokračovat ve zkoumání pozůstatků dřevěných konstrukcí, které zde byly nalezeny letos v létě. Za pomoci báňských záchranářů se pokusí částečně odčerpat vodu z rybníka a hledat trámové konstrukce přímo na profilu jeho břehu.

V neděli využijí přítomnosti badatelů Žlutičtí, jejichž historicko–turistický spolek pořádá na hradiště výlet, v jehož rámci se od přítomných archeologů dozvědí nejčerstvější poznatky z výzkumu.

Občanské sdružení Vladař, které ve spolupráci s Krajským muzeem Karlovy Vary výzkum zajišťuje, představí výsledky bádání v rámci Historického semináře Karla Nejdla.


------------------------------------------------------------------------
 

Žlutice : Nalezené trámy jsou pravěké

Článek z 11.12.2007

 

Z výsledků analýz dřevěných konstrukcí, které byly nalezeny v předpolí hradiště Vladař u Žlutic na Karlovarsku vyplývá, že jejich stáří je zhruba dva a půl tisíce let.

Archeologové, kteří letos sondou odkryly doposud neznámou stavební konstrukci, se v létě dohadovali s archeobotaniky právě o stáří nalezených dřev. Archeobotanici na základě výsledku makrozbytkových pylových analýz usuzovali, že půjde o středověký původ výdřev a domnívali se, že by mohlo jít o „haltýř“, tedy usměrňovač vody ne nepodobný náhonu na mlýn nebo rybím sádkám.

Archeologové ale zaslali vzorky dřev na dendrochronologický rozbor a na datování uhlíkovou metodou 14 C. Z těchto výsledků nyní vyplynulo, že nalezené konstrukce pocházejí z doby zhruba 500 let před naším letopočtem. Před experty nyní stojí úkol konstrukce zaměřit a zjistit jejich rozsah.

 

------------------------------------------------------------------------

 

Archeologové na Vladaři zkoumají účel pravěkých dřevěných konstrukcí v mokřině

článek z 17. 6. 2009
 

Žlutice – V loňském roce našli archeologové na předhradí hradiště Vladař u Žlutic tajemné dřevěné konstrukce, jejichž stáří se podařilo identifikovat na dva a půl tisíce let.

 

„Je to ojedinělý nález, protože dřevo podléhá rychle zkáze. V tomto případě jej ale zakonzervovala vlhká jílová vrstva, která znemožnila přístup vzduchu, a tedy rozklad dřevěných trámů,“ řekl k nálezu Jiří Klsák, archeolog karlovarského muzea a člen OS Vladař, které unikátní dřeva objevilo.

V současné době na místě bývalé mokřiny, dnes v těsném sousedství rybníčku, který v areálu dětského tábora vznikl v sedmdesátých letech minulého století, pracují archeologové na identifikaci konstrukcí a na vyzvednutí jedné z komor. „Stále totiž není jasné, k čemu dřevěné komory vyplněné jílem vlastně sloužily,“ poznamenal Klsák.

Pracovníci Archeologického ústavu v Praze, kteří získali grant na výzkum dřev ve spolupráci se švýcarským muzeem z Lausanne, se na sondě 5 × 3 metry snaží zachytit v terénu jednu z komor. Právě švýcarští experti z Lausanne patří mezi špičkové odborníky, co se týká konzervace pravěkých dřev.

Výzkum vede Miloslav Chytráček z Archeologického ústavu v Praze. Do prázdnin chtějí archeologové identifikovat korunu dřevěné konstrukce, pak sondu zasypat a připravit se na vyjmutí celé komory po prázdninách, kdy skončí dětské tábory na Vladaři.

 

------------------------------------------------------------------------