Jdi na obsah Jdi na menu
 


obec Mlyňany (zaniklá)

7. 11. 2013

 Dnes již zcela zaniklá ves Mlyňany, německy Lindles, ležela v údolí na pravém břehu říčky Střela asi 5 km západně od Žlutic. Dnes je místo bývalé vsi částečně zatopeno vodami vodní nádrže Žlutice.

 

Během 14. století byla ves Mlyňany rozdělena na několik statků. První písemná zmínka o vsi Mlyňany pochází z roku 1379, kdy jeden ze zdejších vladyckých statků držel zeman Racek, připomínaný zde až do roku 1405. Další část vsi patřila jistému Střechovi. Zda i on zde měl nějaké panské sídlo, není známo. Zdejší tvrz je poprvé doložena v roce 1417, kdy ji vlastnil ji Odolen z Oráčova, který zemřel někdy po roce 1437. V roce 1467 prodal potomek Odolena z Oráčova, Jan z Ejstebna, statek žlutickému městskému špitálu, u kterého posléze připojená ke zboží Semtěš zůstala až do roku 1848. Zdejší tvrz tehdy ztratila svou vojenskosprávní funkci a byla posléze patrně přestavěna. Ves Mlyňany se následně stala jedním z nejdůležitějších žlutických městských statků. V roce 1610 koupilo město Žlutice od rytíře Jana Jáchyma z Ratiboře Havlův mlýn (Hablmühle) na říčce Střele na severním okraji vsi, který byl podle některých autorů snad pozůstatkem zdejší tvrze. Svědčí o tom zejména jeho privilegované postavení. Mlýn byl osvobozen od daní a dávek s výjimkou činží městu a jiných břemen vojenského ubytování. Poddaní z některých sousedních vsí museli pro něj vozit dříví, pomáhat při jeho stavbě apod. Také město Žlutice mělo největší důchody ze zdejších mlýnů, zejména právě z Havlova. Do roku 1789 spadaly Mlyňany farou ke kostelu ve Štědré, poté ko Skokům. Na základě zákona o obcích ze dne 17. března 1849 se nakonec ves Martice osamostatnila. Jednalo se o malou nepravidelně založenou ves s usedlostmi kolem kruhové návsi. Během druhé poloviny 19. století zanikl beze zbytku Havlův mlýn a tím i patrně poslední zbytky zdejší tvrze. V roce 1890 stávalo v Mlyňanech 27 domů, ve kterých žilo 132 obyvatel, roku 1929 to bylo 26 domů se 148 obyvateli. V roce 1946 stávalo ve vsi Mlyňany 31 usedlostí a domů. Někdy po roce 1949 se dostal ves Mlyňany pod správu obce Skoky a po roce 1955 přešla pod správu městečka Žlutice. Po roce 1965 byly ruiny všech zdejších domů zbořeny. Následně byla větší část bývalé vsi zatopena vodami říčky Střely při výstavbě vodní nádrže Žlutice.

 

Zdroj: Památky a příroda Karlovarska

Mlyňany na císařském otisku stabilního katastru z roku 1841

Mlyňany na císařském otisku stabilního katastru z roku 1841

 

ves Mlyňany na vojenském leteckém snímkování z roku 1952

ves Mlyňany na vojenském leteckém snímkování z roku 1952

 

místo bývalé vsi Mlyňany, částečně zatopené vodami vodní nádrže Žlutice, na snímu leteckého mapování z roku 2010

místo bývalé vsi Mlyňany, částečně zatopené vodami vodní nádrže Žlutice, na snímku leteckého mapování z roku 2010