Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zaniklé obce v okolí

5. 1. 2012

Skoky  (Mariastock)   také: Skoky Mariánské

Kategorie: Obec
Důvod zániku:
Vodní nádrž Žlutice
Období zániku:
1960-1970
Současný stav:
Zničena zcela - Ve vsi zachovány 3 spojené, opuštěné, postupně chátrající domy, poutní kostel Navštívení P. Marie z l. 1736-38. Vnitřní zařízení kostela postupně ničeno a devastováno. 
 

Skoky.jpg

 

Mlyňany  (Lindles)

Kategorie: Obec   
Důvod zániku: Vodní nádrž Žlutice
Období zániku: 1960-1970
Současný stav: Zničena zcela - Obec na jižním břehu Střely zanikla definitivně při budování Žlutické přehrady.

Ves připomínaná 1379, tehdy rozdělena na několik vladyckých statků (na dvou seděli Racek - do r. 1405 - a Střech). Tvrz připomínána poprvé v r. 1417, kdy ji vlastnil Odolen z Oráčova (zemřel po r. 1437). Jeho potomci a příbuzní drželi statek do r. 1467, kdy jej Jan z Ejstebna prodal žlutickému městskému špitálu. Mlyňany byly jedním z nejdůležitějších městských statků. Největší důchody mělo město ze zdejších mlýnů, zejména Havlova, který koupilo po r. 1610 od rytíře Jana Jáchyma z Ratiboře a který byl asi pozůstatkem někdejší mlyňanské tvrze. Svědčí o tom jeho privilegované postavení (osvobozen od daní a dávek a břemen vojenského ubytování); poddaní některých vsí museli pro něj vozit dříví, pomáhat při opravách a jeho stavbě apod. Havlův mlýn zanikl beze zbytku ve druhé polovině 19. století. Stával při severním okraji Mlyňan.

Dolánky  (Dollanka)

Kategorie: Osada   (správní obec: Verušice)
Důvod zániku: Vodní nádrž Žlutice
Období zániku: 1960-1970
Současný stav: Zničena zcela - Je možné, že Dolánky zanikly již před zatopením. Podle Chytilova místopisu šlo o "skupinu chalup", neudává se ani jejich počet, ani počet obyvatel.

 

mapy.jpg

 

Martice  (Marotilz)

Kategorie: Osada   (správní obec: Polom)
Důvod zániku: Postupně vysídleno po 1945
Období zániku: 1970-1980
Současný stav: Zničena zcela - Encyklopedie českých tvrzí, díl III, závěrečný přehled, uvádí, že Martice zanikly v r. 1974

První písemná zpráva o Marticích pochází z r. 1383, kdy se připomíná tvrz a ní jistý Hroch. Později sídlo Martických z Rabštejna, kteří se v 15. století psali také z Martic. Okolo r. 1530 v držení Markéty Hasišteinské, potom Štensdorfů ze Štensdorfu. Vesnice se k roku 1592 uvádí jako pustá, kupuje ji Jan Ratiborský ze Chcebuze (+ 1606) a ves byla znovu osídlena. Nástupce Jana Ratiborského Mikuláš prodal poté Martice Jáchymovi Libšteinskému z Kolovrat, jenž je připojil k Údrči. Tvrz se připomíná naposledy k r. 1630. Později zde byl panský dvůr, od 2. poloviny 19. století se neuvádí ani ten. Tvrz zanikla beze stopy.
Urbanisticky se jednalo o vesnici typu "okrouhlice". Ve vsi stála kaplička sv. Floriána postavená v 1. polovině 19. století. Šlo o obdélnou stavbu s lizénovými rámci, polokruhově zakončeným vstupem a trojúhelníkovým štítem. Na střeše měla zvoničku.

 

Hvězda  (Stern)   také: Am Stern

Kategorie: Dvůr   (správní obec: Vahaneč)
Současný stav: Zničena zcela

Na místě se nacházela skupina chalup Nová Hvězda. Samotná vesnice Hvězda (také Zlatá Hvězda) se nacházela asi 1 km západně od Nové Hvězdy. Na místě vesnice je dnes chatová osada, naznačující jakousi kontinuitu osídlení.

mapy.jpg