Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z historie po současnost

20. 10. 2010

Pár informací z historie až po současnost


Žlutice, město husických tradic, které je bohaté na historii a kulturní památky se rozpíná ve svahu nad údolím středního toku řeky Střely a jsou sevřené kopci dlouhý vrh, Hlínovec a Nevděkem. V blízkosti se pak nachází majestátní vrch Vladař.


Město bylo založeno pravděpodobně během slovanské kolonizace jako obchodní stanice na důležité cestě z Prahy na Cheb. První písemná zmínka o Žluticích pochází z roku 1186, kdy město mělo být majetkem kladrubského kláštera. V době Karla IV. již měli Žlutice organizovanou městskou správu,která vydávala listiny a vedla městské knihy. Hospodářsky se město opíralo o obchod se solí a plátnem. 


Během husických válek bylo město a jeho okolí svědkem vojenských šarvátek. Největšího rozmachu město dosahuje až po roce 1515.

V té době vzniká jedno z nejkrásnějších děl iluminátorského umění 16. století, a to Žlutický kancionál, jehož kopie je uložena v městském muzeu v budově č.p. 1. na  Velkém náměstí.

 

Po třicetileté válce dochází v průběhu 17. a 18. století k postupné germanizaci. Období rozkvětu ukončil velký požár ve městě roku 1761. Význam Žlutic opět stoupá až poté, co se staly sídlem soudního a politického okresu v letech 1850 až 1948 a po vybudování železnice v roce 1897.


 Přirozeným centrem města je Velké náměstí čtvercového tvaru. Historické jádro města se zbytky gotického opevnění a několikapatrovými podzemními sklepy je památkovou zónou. Ve středu náměstí se nachází barokní sloup Nejsvětější Trojice jeden z nejkrásnějších památníků v Čechách z let 1701 - 1704. jeho autorem je žlutický sochař a kameník Osvald Josef Wenda.

 

Z dolní části náměstí se pak prochází nejživější ulicí města ke kostelu sv. Petra a Pavla, budovaný od poloviny 14. století. V interiéru kostela se dochovaly fragmenty gotických maleb z roku 1436, renesanční figurální náhrobníky, hrobka Kokořovců, renesanční kamenná křtitelnice z roku 1603 a chórové lavice z roku 1686 s renesančními malbami.Hodnotný je i hlavní oltář se dvěma obrazy a sochami z roku 1667, proto patří k nejcennějším stavebním památkám Karlovarska.

 

Díky poklidnému rázu města je umožněno omezení průjezdu dálkové dopravy.

 

V současné době je ke Žluticím přidruženo 7 obcí, kterými jsou Veselov, Ratiboř, Knínice, Protivec, Záhořice a Vladořice spolu s téměř 3 000 obyvateli.

 

Žlutice jsou sídlem pověřeného městského úřadu spolu se stavebním a živnostenským úřadem.


Kromě základní školy zde sídlí i základní umělecká škola, střední lesnická škola a výchovný ústav pro děti a mládež.

 

Žlutice mají dokonce i bohaté kulturní tradice, například se tu každoročně koná Žlutická pouť a přehlídka amatérských divadelních souborů s názvem Žlutické divadelní léto.