Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hospodářský dvůr Kokořovců

7. 11. 2013

Barokní objekt panského hospodářského dvora čp. 160 nechal vystavět Ferdinand Hroznata z Kokořova v roce 1680 při silnici na severním okraji města Žlutice (Luditz). Roku 1742 byl dvůr vypálen procházejícím francouzským vojskem a následně musel být obnoven. Po roce 1945 byl objekt využíván státním statkem, z důvodu neúdržby však postupně chátral. Na počátku 90. let 20. století byl objekt v rámci privatizace převeden do soukromých rukou.

 

Období vzniku: 1680

Architekt: neznámý
Stavebník: Ferdinand Hroznata z Kokořova
Období devastace: po roce 1945
Památková ochrana: od 3. května 1958
Č. rejst. ÚSKP : 33002/4-1146
Stav: zdevastovaný
Přístupnost: nepřístupný

Historie objektu:

Barokní objekt panského hospodářského dvora čp. 160 nechal vystavět tehdejší vlastník zdejšího panství Ferdinand Hroznata z Kokořova v roce 1680 podle návrhu neznámého architekta nedaleko zámku při silnici do Karlových Varů na severním okraji města Žlutice (Luditz). Roku 1742 byl dvůr procházejícím francouzským vojskem vypálen a následně musel být obnoven. Po první pozemkové reformě v období meziválečného Československa byl hospodářský dvůr součástí zbytkového statku F. Diviše o výměře 124 ha.

Po roce 1945 byl objekt hospodářského dvora využíván pro potřeby státního statku. Zástavba vnitřního dvora areálu byla postupně zbořena. Dne 3. května 1958 byl objekt hospodářského dvora zapsán na státní seznam nemovitých kulturních památek pod rejtř. č. 33002/4-1146. Během druhé poloviny 20. století však objekt z důvodu nedostatečné údržby postupně chátral.

Na počátku devadesátých let 20. století byl zchátralý objekt bývalého hospodářského dvora převeden v rámci privatizace do soukromých rukou. V současnosti se nachází objekt v majetku slovenského občana Antona Vrábela z Dohňan. Nevyužívaný a neudržovaný objekt již však ve velmi zdevastovaném až havarijním stavu, část zastřešení se propadla do útrob budov. Část objektu pomalu zarůstá náletovými dřevinami.

Popis objektu:

Dvoukřídlý jednopatrový barokní objekt na půdorysu písmene „L“ krytý sedlovými střechami s pálenou krytinou. V západním průčelí západního křídla je prolomena velký obdélný, polokruhově zakončeny barokní portál brány s průjezdem do vnitřního dvora. Nad profilovaným obdélným portálem vchodu do bývalé správní budovy dvora, prolomeném v severním průčelí jižního křídla, je umístěn plastický reliéfní erbovní znak Kokořovců z Kokořova. V jihovýchodním nároží jižního křídla objektu je připojen mohutný opěrný pilíř.

Patra objektu jsou oddělena jednoduchou vyzděnou římsou. Průčelí objektů jsou prolomena obdélnými okny s pískovcovým ostěním s uchy. Nad okny přízemí jsou umístěny profilované konzolové římsy. Na vnitřním dvoře bylo v průběhu staletí postupně vystavěno množství objektů, které byly po roce 1945 odstraněny. Podle mapy III. vojenského mapování z let 1877-1880 se na ploše vnitřní dvora areálu nacházela menší vodní plocha, rybníček.

 

zdroj: Památky a příroda Karlovarska