Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pomník Josefa II.

7. 11. 2013

 Pomník císaře Josefa II. (1741-1790) byl vztyčen v roce 1882 Zemědělským a lesnickým spolkem žlutického okresu u příležitosti oslav stého výročí zrušení nevolnictví před budovou chlapecké měšťanské školy čp. 249 v horní části náměstí uprostřed města Žlutice (Luditz). Litinová socha byla ulita v blanenských železárnách podle tehdy rozšířeného modelu. Pomník byl následně s velkou slávou předán „městské obci na údržbu“. Roku 1908 byla litinová socha mocnáře pozlacena. Dne 25. dubna 1923 ve čtyři hodiny ráno však byla socha císaře na žádost českých úřadů za vyzvánění všech zvonů snesena. Dne 5. října 1924 byl na prázdném podstavci zřízen pomník Hanse Kudlicha v podobě pluhu. Odstraněná plastika císaře stávala dle pamětníků před koncem šedesátých let 20. století u schodiště v budově muzea čp. 1. Při přeměně muzea na muzeum husitského revolučního hnutí se však socha stala nepohodlnou a někdy před rokem 1974 byla odnesena a pravděpodobně z popudu faráře P. Miroslava Janáka instalována na farní zahradě. V polovině osmdesátých let 20. století poslal ředitel Muzea Blansko a odborník na blanenskou uměleckou litinu Vratislav Grolich žádost o převedení sochy do tamního muzea. Tehdejší vedení města Žlutice však žádosti nevyhovělo. Někdy v letech 1994-1995 se na žádost tehdejšího faráře plastiky císaře ujalo město, které ji přestěhovalo na pozemek školní zahrady, kde byla instalována pod smuteční vrbou u jezírka nad plaveckým bazénem. Před koncem roku 2007 však došlo z bezpečnostních důvodů k opětovnému přestěhování plastiky na dvůr zdejšího muzea.

Litinová socha císaře Josefa II. představuje mocnáře ve slavnostní uniformě, držícího v levé ruce svitek s patentem o zrušení nevolnictví, vydaným dne 1. listopadu 1781 Josefem II. Plastika bývala umístěna na vrcholu litinového hranolového podstavce s horní i spodní profilovanou krycí deskou. Na přední straně soklu býval v obdélném vlysu umístěn nápis: „JOSEF II.“. Podstavec stával na dvou kamenných stupních.

 

zdroj: Památky a příroda Karlovarska