Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volnočasový klub

23. 10. 2014

 

ŽLUTICE OTEVŘOU NOVÝ VOLNOČASOVÝ KLUB PRO MLÁDEŽ

TiskE-mail

Žlutice otevřou nový volnočasový klub pro mládež
 

 

Žlutice, 23.9.2014 - Město Žlutice otevře 1. října nový volnočasový klub pro mladé. Dotaci na jeho zřízení a provoz z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra získalo město v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování.

 

 

 

 Klub bude fungovat v areálu bývalého kempu a bude poskytovat zázemí prosmysluplné trávení volného času dětem a mladým lidem ve věku od 13 do 25 let. Klub zahájí provoz ve středu 1. října, kdy bude zároveň celý den otevřený všem obyvatelům Žlutic i dalším zájemcům.


Dle analýz zaměřených na oblast bezpečnosti, které si nechalo město zpracovat, není ve Žluticích evidován zvýšený počet trestných činů. Dochází zde však k protiprávnímu jednání na úrovni přestupků, které zůstává často neohlášené, i k výskytu sociálně patologických jevů u mládeže, jako je konzumace alkoholu a jiných drog, vandalismu apod. Ke snížení tohoto rizikového chování a ke zvýšení spoluodpovědnosti mladých lidí za život ve Žluticicích může vést právě vytvoření určitého zázemí pro neformální volnočasové aktivity mladých. Je důležité vytvořit bezpečné prostředí, které bude pro mladé lidi atraktivní a bude jim klást co nejméně překážek k jeho využívání. Otevírací doba zařízení, výzdoba prostor, nabídka aktivit zdarma nebo za symbolický poplatek by měla zajistit možnost využití aktivit pro všechny, kteří budou respektovat základní pravidla bezpečnosti a slušného chování.

Ve Žluticích již existuje nabídka různých, zejména sportovních volnočasových aktivit pro mladé lidi, avšak většina z nich ji nevyužívá. Děti z prvního stupně základní školy navštěvují kroužky. Na druhém stupni se však zájem o organizované činnosti postupně vytrácí a dospívající mají zájem se sdružovat a trávit čas méně formálním způsobem. Někteří lidé jej mohou označovat za „poflakování". Přesto bychom tuto vývojovou fázi mladých měli určitým způsbem respektovat, vychází z přirozené potřeby osamostatňování a individualizace v období dospívání. Můžeme přitom mladým vytvořit bezpečné prostředí a zázemí, kde mohou trávit volný čas pro ně atraktivním a zároveň smysluplným způsobem anebo požádat o radu nebo pomoc, když to budou potřebovat.

Volnočasový klub ve Žluticích bude od října nabízet návštěvníkům zařízení sportovní aktivity jako stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína, filmové, hudební a herní aktivity, k dispozici bude promítací plátno s projektorem, hudební zkušebna, hry, dále kuchyňku, nealko bar a dámský klub. Samozřejmostí jsou PC, tiskárna a připojení k internetu, které bude možné využít pro přípravu do školy nebo k hledání pracovního uplatnění. Návštěvníci klubu na začátku provozu společně vytvoří jeho název i pravidla. Už dnes je zřejmé, že v klubu se určitě nebude moci kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky, bude zakázáno fyzické i verbální násilí.

 

Zdroj: www.socialni-zaclenovani.cz